كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) #ص_اميدي

#ص_اميدي
[ شناسنامه ]
من از باراننميترسم ...... سه شنبه 97/3/29
قاب خورشيد ...... سه شنبه 97/3/29
باران شرم ...... سه شنبه 97/3/29
!! ...... سه شنبه 97/3/29
سهم من ...... سه شنبه 97/3/29
!! ...... سه شنبه 97/3/29
همه چيز به هم ريخت ...... سه شنبه 97/3/29
دزدي روز روشن ...... سه شنبه 97/3/29
به کجا ميرويم ...... يكشنبه 97/2/23
مجيز گويان ...... يكشنبه 97/2/23
من از جنگ بيزارم ...... يكشنبه 97/2/23
پايان انتظارها ...... يكشنبه 97/2/23
آغاز ويراني عشق است ...... يكشنبه 97/2/23
تو را ميشناسم ...... يكشنبه 97/2/23
آسمان دل نازک شده ...... يكشنبه 97/2/23
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها